AMEHR

Met een groot netwerk in Nederland, China en Rusland biedt AMEHR advies en begeleiding op het gebied van revalidatie en ouderenzorg aan:

Overheden, zorgverzekeraars en brancheorganisaties in Nederland, China, Rusland of elders die beleid ontwikkelen of willen invoeren

Nederlandse bedrijven die apparatuur, software of andere oplossingen in China, Rusland of elders willen afzetten

Chinese bedrijven die hun binnenlands aanbod aamtrekkelijk willen maken met Nederlandse expertise

Zorginstellingen in Nederland, China, Rusland of elders die op zoek zijn naar moderne methoden van management en organisatie

Nederlandse onderwijs- en opleidingsinstellingen die bij willen dragen aan kennis en vaardigheden in China, Rusland of elders

AMEHR heeft ook snel toegang tot veel andere landen.

NETWERKORGANISATIE

AMEHR is in 2010 door Hans van Dijk opgericht als netwerkorganisatie. 

De organisatie zelf is klein en flexibel. Het netwerk van partners in Nederland is groot.  AMEHR biedt een compleet pakket voor revalidatie en ouderenzorg.  

Zorginhoudelijke gaat het om specialisten op het gebied van revalidatiegeneeskunde, fysio- en ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk en revalidatietechniek. 

Software leveranciers zorgen voor oplossingen op maat 

Universiteiten en hogescholen zijn beschikbaar voor opleiding en training.

Architecten maken een passend ontwerp voor binnen- en buitenruimte. 

AMEHR heeft uitstekende contacten met de Nederlandse overheid, ambassades, consulaten en NBSO-posten.

HANS VAN DIJK

Hans van Dijk studeerde politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Hij was 12 jaar bestuurder van Rijndam Revalidatie, één van de grootste en meest innovatieve revalidatiecentra in Nederland. Rijndam is geaffilieerd met Erasmus Universitair Medisch Centrum. 

Als bestuurder heeft hij sterk bijgedragen een de groei en ontwikkeling van Rijndam en de positionering van revalidatie binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

Voor zijn periode in de revalidatie was hij bestuurder van een grote opleiding voor verpleegkundigen en verzorgenden. Hij was betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe functiestructuur en de daarbij behorende opleidingen op het gebied van verpleegkunde en verzorging.

Naast zijn werk vanuit AMEHR is Hans van Dijk voorzitter van de Stichting Wetenschap Balans, die als doel heeft om via onderzoek, advies en opleiding de zorg voor kwetsbare ouderen verder te professionaliseren.​

PROJECTEN

VOORBEELDEN VAN LOPENDE PROJECTEN

Projectleiding voor een consortium van revalidatiecentra in Nederland, die werken aan e-revalidatie.

Haalbaarheidsonderzoek oprichting van een Chinees-Nederlandse keten van kleine revalidatieklinieken in China.

Verhoging van het niveau van de revalidatie in de deelrepubliek Tatarstan in de Russiche Federatie.

VOORBEELDEN VAN AFGERONDE PROJECTEN

CHINA

Tweejarig intensief marktonderzoek revalidatie in China, inclusief de ontwikkeling van een integraal productaanbod, in opdracht van een Nederlands bedrijf en met overheidssubsidie.

Advies richtlijnen revalidatieafdelingen in grote en middelgrote ziekenhuizen in opdracht van het Ministerie van Gezondheidszorg van de Volksrepubliek China.

Advies richtlijnen revalidatiecentra in opdracht van China Disabled Persons Federation.

Advies bij de opzet van publieke en private revalidatiecentra in Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Urumuqi, Beijing, Shanghai, Tianjin, Chengdu, Shijiazhuang, Fuzhou, Dalian, Shaoxing, Lanzhou, Xi’an, Wuxi.

Advies over revalidatiebeleid en –voorzieningen in Shanghai, Baoshan District.

Advies over geriatrische revalidatie aan Beijing Municipality Health Commision en diverse Health Commissions op districtsniveau

Advies over geriatrische revalidatie aan Beijing Geriatric Hospital.

Advies over geriatrische revalidatie aan de Vereniging van Geriatrische Ziekenhuizen in China.

NEDERLAND/CHINA

Begeleiding van Enraf-Nonius, MotekForcelink, VitalHealth Software, ChooseYourShoes e.a. bij het vinden van markt en partners in China.

NEDERLAND

Projectleiding ontwikkeling en invoering van het elektronisch patiëntendossier voor de revalidatie (R-EPD) voor twintig revalidatiecentra, in samenspraak met Revalidatie Nederland, VIR eCare Solutions en VitalHealth Software.

OVERIGE

Advies over het ontwerp van revalidatievoorzieningen in Roemenië, Ethiopië, Kenia en Brazilië.

Add Your Heading Text Here