AMEHR

Advies en begeleiding op het gebied van revalidatie en ouderenzorg aan:

- overheden, zorgverzekeraars en brancheorganisaties in Nederland, China, Rusland of elders die beleid ontwikkelen of willen invoeren

- Nederlandse bedrijven die apparatuur, software of andere oplossingen in China, Rusland of elders willen afzetten

- Chinese bedrijven die hun binnenlands aanbod aantrekkelijk willen maken met Nederlandse expertise

- zorginstellingen in Nederland, China, Rusland of elders die op zoek zijn naar moderne methoden van management en organisatie

- Nederlandse onderwijs- en opleidingsinstellingen die bij willen dragen aan kennis en vaardigheden in China, Rusland of elders


AMEHR

Nederland, China en Rusland

AMEHR beschikt over een groot netwerk in revalidatie en ouderenzorg in Nederland, China en Rusland.

Activiteiten in andere landen zijn ook met behulp van AMEHR te realiseren.

Neem contact met ons op


English Flag AMEHR

consultancy and project management in rehabilitation and elderly care for:

- governments, health insurers and trade organizations in the Netherlands, China, Russia or elsewhere

who want to develop or introduce new policies

- Dutch companies

who want to sell equipment, software or other solutions in China, Russia or elsewhere

- Chinese companies

who want to make their domestic products more attractive with Dutch expertise

- healthcare institutions in the Netherlands, China, Russia or elsewhere

who are looking for modern methods for management and organization

- Dutch schools and education institutions

who wish to contribute to knowledge and skills in China, Russia or elsewhere


AMEHR

A large network within rehabilitation and elderly care in the Netherlands, China and Russia.

Other countries are also available with AMEHR.

Contact us now


Flag Russian Federation AMEHR

Предлагает свои слуги по консультированию и обучению в управлении проектами в области реабилитации и ухода за пожилыми людьми:

- правительству, страховщикам в здравоохранении и отраслевым организациям в Нидерландах, Китае, России или в других странах, которые хотят разработать или ввести новую политику;

- голландским компаниям, которые хотят продавать оборудование, программное обеспечение или другие решения в Китае, России или в других местах;

- китайским компаниям, которые хотят сделать свои отечественные товары и услуги более привлекательными с помощью голландской экспертизы;

- учреждения здравоохранения в Нидерландах, Китае, России или где-либо еще, которые ищут современные методы управления и организации;

- голландским школам и учебным заведениям, которые хотят внести свой вклад в знания и навыки в Китае, России или в других местах.


AMEHR

Имеет большую сеть контактов в области реабилитации и ухода за пожилыми людьми в Нидерландах, Китае и России.

Компания AMEHR также доступна для сотрудничества с другими странами.